.רעטָאּפ רַאֿפ סעמַאג גניסַאר םַאטש ךעלגניי רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.רעטָאּפ רַאֿפ ליּפש ןיילנָא גניסַאר םַאטש ליּפש

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא