רעטָאּפ רַאֿפ ןיילנָא ליּפש :Empire עמַאגדָאָאג ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

רעטָאּפ רַאֿפ ןיילנָא ליּפש :Empire עמַאגדָאָאג ליּפש

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

עיצַארטסיגער םוירָאּפמע עטַאגדָאָאג ליּפש ןיילנָא
Empire עמַאגדָאָאג Empire ליּפש Empire דוכ Empire עמַאגדָאָאג ,Empire ןופ

.רעדנעל עיינ ןקעדטנַא ןוא זרעירָאוו דַאּפערטני ןופ זנַאשזדיל ןכַאמ וצ ,הכולמ ַא ןעלקי

ווייַזן אַ דיטיילד באַשרייַבונג פון םוירָאּפמע עטַאגדָאָאג ליּפש ןיא ןרירטסיגער
ווידיאס און סקרעענשאָץ פון די שפּיל םוירָאּפמע עטַאגדָאָאג

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא