רעטָאּפ רַאֿפ ןליּפש :דובכ ןופ סדנעגעל ליּפש ןיילנָא

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

רעטָאּפ רַאֿפ ןליּפש :דובכ ןופ סדנעגעל ליּפש ןיילנָא

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

עיצַארטסיגער דובכ - ןופ תודגא ליּפש ןיילנָא
סדנעגעל דוֿבּכ ,דובכ - ןופ דנעגעל ,דובכ תודגא

.סרעגריב ןופ ןבעל ןופ טעטילַאווק יד גניווורּפמי ,עירָאטירעט ןופ ןַאשנַאּפסקי ,Infras

ווייַזן אַ דיטיילד באַשרייַבונג פון דובכ - ןופ תודגא ליּפש ןיא ןרירטסיגער
ווידיאס און סקרעענשאָץ פון די שפּיל דובכ - ןופ תודגא

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא