.רעדניק רַאֿפ סעמַאג לָאצּפָא ןופ רעטָאּפ רעדניק רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.רעטָאּפ רַאֿפ ןליּפש וצ רעדניק רַאֿפ סעמַאג ןליּפש וצ רעדניק רַאֿפ סעמַאג זיירקגנודליב

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא